Projektinjohto on nimensä mukaisesti projektin johtamista, missä vastataan koko hankkeen läpiviennistä. Projektinjohdon merkitys korostuu erityisesti, kun hankkeessa on monta eri osa-aluetta. Projektinjohdossa korostuu kokemuksen, asenteen, kirjallisten ja suullisten taitojen, sekä sovittelevan lähestymistavan merkitys. Projektinjohtajan tehtäviin kuuluu yleensä:

 

 • Projektille kustannusarvion laatiminen sekä taloudellisten seikkojen valvonta
 • Suunnittelun kilpailutus
 • Suunnittelu- ja työmaakokousten järjestäminen sekä vetovastuu kokouksista

 • Suunnittelun koordinointi tilaajan ja suunnittelijoiden välillä sekä suunnittelun ohjaus ja suunnitelmien kommentointi

 • Kaikkiin tilaajan sekä työmaan kokouksiin osallistuminen

 • Tiedottaminen tilaajalle projektin etenemisestä ja aikataulun seuranta

 

Seuraavat tehtävät voivat kuulua projektipäällikölle, tai rakennuttamisesta vastaavalle henkilölle:

 

 • Kaupallisten urakka-asiakirjojen laatiminen
 • Urakkakilpailun järjestäminen
 • Urakkaneuvotteluiden järjestäminen sekä urakoitsijavalinnan kommentoiminen
 • Sopimusten laadinta tilaajan sekä hankkeen osapuolien välillä
 • Hankkeen turvallisuuskoordinaattorina toimiminen

 

Tarjoamme näkemystämme projektinjohtajina pienemmille tai suuremmille hankkeille ja kohtelemme hankkeitamme yksilöinä. Valitsemalla meidät, saat motivoituneen ja ehtivän projektinjohtajan, joka toimii jämäkästi, mutta inhimillisesti.

Palvelumme

 

PROJEKTINJOHTO

TUTUSTU MYÖS MUIHIN PALVELUIHIMME