Rakennustöiden valvonta on viimeinen laadunvarmistus tilaajalle työtuloksesta. Ammattitaitoinen valvoja varmistaa, että materiaalit, työtavat sekä toimintamallit ovat asiakirjoissa sovitun mukaiset ja, että kustannustilanne muodostuu realistisen toteuman mukaiseksi. Valvojalla tulee olla myös ymmärrystä työmaan toiminnasta yleisellä tasolla, jotta asiakirjojen soveltuvuus on oikealla tasolla hankekokonaisuus huomioiden.

 

 • Teknisen suorituksen valvonta kokonaisvaltaisesti
 • Piiloon jäävien työsuoritusten dokumentointi ja urakoitsijan toiminnan varmistus asiassa
 • Mallitöiden tarkastaminen
 • Valmiiden työvaiheiden tarkastus
 • Työmaan turvallisuuden valvonta
 • Urakan maksuerien tarkastaminen
 • Lisä- ja muutostöiden kommentointi
 • Tarvittaessa tiedottaminen tilaajan suuntaan
 • Työmaakokoukset vetovastuulla ja sihteerinä toimien
 • Takuutarkastuksiin osallistuminen
   

Jokaisesta valvontakäynnistä aina kuvallisen valvontamuistion laadinta ja toimitus hankkeen osapuolille sähköisesti 2 työpäivän sisällä valvontakäynnistä

Haluamme korostaa valvontatöitä tarjotessamme erityisesti dokumentoinnin tärkeyttä, oli kyseessä sähköpostiviestien tai muistioiden laadinta. Parhaimmillaan ja pahimmillaan valvojan kirjaukset ovat ainoita kirjallisia todisteita hankkeen kulusta ja hankkeen aikana sovituista asioista. Lisäksi teemme aina selvät kirjaukset tilaajan päätöksistä sekä perusteista päätöksenteolle.

 

Valitsemalla meidät valvojaksi, saatte omistautunutta ja aktiivista valvontaa, missä kirjallinen dokumentointi on ensiluokkaista. Valvomme positiivisella asenteella hankkeitamme ja olemme periksiantamattomia tärkeissä asioissa, mutta tavoitteenamme on myös olla diplomaattisia silloin, kun aihekokonaisuus sitä edellyttää.

Palvelumme

 

VALVONTA

TUTUSTU MYÖS MUIHIN PALVELUIHIMME